گـروه نرم افزاری پـامـکــین

دانلود رایگان آموزش های برنامه نویسی

ورود به سامانه کانال یوتیوب

دوره های درحال ضبط

آموزش دوره اسنپ
آموزش دوره اسنپ ، پخش از خرداد 99
آموزش دوره ورزش3
آموزش دوره ورزش3 ، پخش از اردیبهشت 99
آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin
آموزش صفر تا صد زامارین ، پخش از فروردین 99
پامکین

درباره پامکین

آموزش رایگان برنامه نویسی دات نت، تولید نرم افزار، طراحی وب سایت و اپلیکیشن موبایل

پامکین، مرجع تخصصی آموزش برنامه نویسی دات نت است که تمامی ویدئو های آموزشی آن بصورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت

 • نمایش رایگان آموزش های پروژه محور کاربردی
 • برگزاری دوره های آنلاین و خصوصی با موضوعات انتخابی شما
 • تولید نرم افزار، اپلیکیشن های موبایل و طراحی سایت
83

ویدئو ها

896

کاربران

2061

دقایق آموزش

59

پروژه ها

برخی از مشتریان ما

آخرین آموزش ها

 • All
 • Windows
 • MVC
 • Core
 • Xamarin
آموزش رایگان Xamarin Forms

آموزش رایگان Xamarin Forms

پروژه محور قسمت 21

آموزش Xamarin Forms پروژه دیوار

آموزش Xamarin Forms پروژه دیوار

پروژه محور قسمت بیستم

آموزش ASP Core سایت خبری

آموزش ASP Core سایت خبری

پروژه محور - قسمت بیستم

آموزش ASP Core سایت خبری

آموزش ASP Core سایت خبری

پروژه محور قسمت نوزدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت نوزدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت هجدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت هجدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت هفدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت هفدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت شانزدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت شانزدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت پانزدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت پانزدهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت چهاردهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت سیزدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت دوازدهم

آموزش طراحی اپلیکیشن دیوار با Xamarin

آموزش طراحی اپلیکیشن دیوار با Xamarin

پروژه محور قسمت سیزدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت یازدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت دهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت نهم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت دوازدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت هشتم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت یازدهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت هفتم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت ششم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور - قسمت نهم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت پنجم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت هشتم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت هفتم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت چهارم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت سوم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت ششم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور قسمت دوم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت پنجم

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

پروژه محور - قسمت اول

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت چهارم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت سوم

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

آموزش ساخت اپ دیوار در Xamarin

پروژه محور قسمت دوم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت بیستم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت نوزدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت هجدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت هفدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت شانزدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت پانزدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت چهاردهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت سیزدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت دوازدهم

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

آموزش طراحی فروشگاه اینترنتی با Core

پروژه محور قسمت یازدهم

آموزش AngularJS در ASP MVC

آموزش AngularJS در ASP MVC

تک بخشی قسمت دوم

آموزش AngularJS در ASP MVC

آموزش AngularJS در ASP MVC

تک بخشی قسمت اول

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت هشتم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت هفتم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت ششم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت پنجم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت چهارم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت سوم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت دوم

صفر تا صد احراز هویت با Core

صفر تا صد احراز هویت با Core

تک بخشی - قسمت اول

CRUD در ASP MVC با Modal

CRUD در ASP MVC با Modal

تک بخشی - قسمت دوم

CRUD در ASP MVC با Modal

CRUD در ASP MVC با Modal

تک بخشی - قسمت اول

برگزاری دوره های خصوصی

برگزاری دوره های خصوصی پروژه محور

جلسه اول تمامی دوره های آنلاین کاملا رایگان

ضبط فیلم از جلسات بصورت اختصاصی برای هنرجو

جهت هماهنگی، از طریق راه های ارتباطی تماس بگیرید

زمان باقی مانده تا آموزش بعدی

نام آموزش :

بخش - قسمت :


 • روز
 • ساعت
 • دقیقه
 • ثانیه