گـروه نرم افزاری پـامـکــین

دانلود رایگان آموزش های برنامه نویسی

ورود به سامانه کانال یوتیوب

پیش نمایش

آموزش طراحی وبسایت خبری ورزش3

مدرس : نسرین حاجی حسنی

Core


در دومین قسمت از آموزش طراحی وبسایت خبری مشابه ورزش3 در ASP.NET Core

به ساخت جداول نقش ها و کاربران و ارتباط بین آن ها می پردازیم

مدرس : نسرین حاجی حسنی

1399/02/07

19 دقیقه

نظرات درباره این آموزش